Relevante standarder

Den europeiske standardiseringskomiteen (CEN) har utarbeidet harmoniserte europeiske standarder for taubaner under fellesbetegnelse «Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport». Standardene er på engelsk. De kan kjøpes på www.standard.no med søkeord «Cableway».

Publisert: 26.08.2016   Endret: 17.03.2021

NS-EN 1709: 2019 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Inspeksjoner før ferdigstillelse og instruksjoner for vedlikehold og driftskontroll
NS-EN 1908: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Strammeinnretninger
NS-EN 1909: 2017 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Tilbakeføring av kjøretøy og evakuering
NS-EN 12385-8: 2002 Ståltau – Sikkerhet – Del 8: Trekk- og bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker
NS-EN 12385-9: 2002 Ståltau – Sikkerhet – Del 9: Lukkede, spiralslåtte, bærende ståltau for kabelbaner til transport av mennesker
NS-EN 12397: 2017

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Drift

NS-EN 12927: 2019

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Tau

NS-EN 12929-1: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Generelle krav – Del 1: Krav for alle installasjoner
NS-EN 12929-2: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Generelle krav – Del 2: Tilleggskrav for to-tauspendelbaner uten fangbrems
NS-EN 12930: 2015 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Beregninger
NS-EN 13107: 2015

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for passasjertransport – Bærende konstruksjoner

NS-EN 13223: 2015

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Drivsystemer og annet mekanisk utstyr

NS-EN 13243: 2015

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Elektrisk utstyr til annet enn drivsystemer

NS-EN 13796-1: 2017

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kjøretøy – Del 1: Klemmer, løpeverk, fangbremser, kabiner, stoler, vogner, vedlikeholdsvogner, medbringere

NS-EN 13796-2: 2017

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kjøretøy – Del 2: Holdekraftprøvinger

NS-EN 13796-3: 2017

Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kjøretøy – Del 3: Utmattingsprøving

I tillegg foreligger følgende ikke-harmoniserte europeiske standarder og tekniske rapporter fra CEN:

NS-EN 1907: 2017 Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Terminologi
NS-EN 12408: 2004  Sikkerhetskrav for taubaneinstallasjoner for persontransport – Kvalitetskontroll
CEN/TR 14819-1: 2004  Sikkerhetsanbefalinger for taubaner for passasjertransport – Forebygging og brannbekjempelse – Del 1: Kjededrevete jernbaner i tunneler
CEN/TR 14819-2: 2005  Sikkerhetsanbefalinger for taubaneinstallasjoner for persontransport – Forebygging og brannbekjempelse – Del 2. Andre kabelbaner og taubaneinstallasjoner 

Norsk standard:

NS 3420 - BS: 2019 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del BS: Taubaneinstallasjoner for persontransport

Fant du det du lette etter?