Regelverk

Alle som jobber med taubane har ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler, som for eksempel EØS-avtalen. SJT arbeider kontinuerlig med å utvikle eksisterende og nytt regelverk.