Forslag til endringer i taubaneforskriften

Statens jernbanetilsyn har i utkast til ny forskrift om taubaner foreslått å fjerne kravet om at en driftsleder må være sertifisert.

Publisert: 04.03.2021 – Endret: 15.12.2021

Statens jernbanetilsyn har i 2020 gjennomgått forskrift om taubaner for å se om det er behov for justeringer eller endringer. Gjennomgangen vår har resultert i forslag til endringer som ble sendt på høring 22. februar.

Høringsfristen er 22. mai 2021.

Dokumenter

Høringsbrev om forslag til endringer i taubaneforskriften PDF-ikon

Taubaneforskrift med rettelser 3.2 PDF-ikon

Kompetansekrav DL kabelbane 4.2 PDF-ikon

Kompetansekrav DL skitau 4.2 PDF-ikon

Kompetansekrav DL skitrekk 4.2 PDF-ikon

Kompetansekrav DL stolheis og småkabinbane 4.2 PDF-ikon

Kompetansekrav DL totausbane 4.2 PDF-ikon

Høringssvar

Alpinco PDF-symbol

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF PDF-symbol

Manndalen UIL PDF-symbol

Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner PDF-symbol

Norske Tau- og Kabelbaners Forening PDF-symbol

Bymiljøetaten Oslo kommune PDF-symbol

Politidirektoratet PDF-symbol

Statens vegvesen PDF-symbol