Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Publisert: 26.08.2016 – Endret: 26.08.2016

Høringsdokumenter (PDF-fil)

Høringsbrev
Høringsnotat