Rapportering av uønskede hendelser

Skjema for å rapportere inn uønskede hendelser med taubane. Dette er bare for virksomheter, ikke privatpersoner.

Publisert: 21.09.2016   Endret: 17.12.2021

Rapporter taubaneulykke, alvorlig taubanehendelse og taubanehendelse.Skjema-ikon  

Taubanevirksomheter skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn (SJT) om taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse, som beskrevet i forskrift om taubanerRapporten skal sendes SJT så snart som mulig og senest innen 72 timer. Taubanehendelse skal rapporteres til SJT innen åtte dager.

Varsling – muntlig eller via SMS

Politi som trenger å komme i kontakt med Statens jernbanetilsyn om en ulykke, kan sende SMS til direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen på telefonnummer 901 99 873.

Merk at dere som virksomhet har plikt til å rapportere skriftlig, se skjemaet over. Muntlig varsling – eller politiets varsling via SMS – erstatter ikke plikten til å rapportere skriftlig.

Statens jernbanetilsyn har taushetsplikt når virksomheter som driver taubaner varsler om feil og kritikkverdige forhold – på samme måte som innen jernbane og luftfart.

Privatpersoner

Privatpersoner skal ikke bruke skjemaet over. De kan isteden kontakte oss på følgende måter:

Skjema for kontakt med SJT.skjema-ikon

Skjema for bekymringsmelding / kritikkverdige forhold.skjema-ikon

Fant du det du lette etter?