Rapportering av ulykker og hendelser med taubane

Skjema for rapportering av uønskede hendelser.

Publisert: 21.09.2016   Endret: 07.09.2017

Taubanevirksomheter skal rapportere skriftlig til Statens jernbanetilsyn (SJT) om taubaneulykke og alvorlig taubanehendelse, slik det er beskrevet i forskrift om taubanerRapporten skal sendes SJT så snart som mulig og senest innen 72 timer. Taubanehendelse skal rapporteres til SJT innen 8 dager. Rapportering kan skje elektronisk.

Klikk her for å fylle ut rapporteringsskjemaet.

Obs! Skjemaet fungerer kun i Microsoft Internet Explorer. Nettlesere som Google Chrome og Mozilla Firefox vil ikke fungere.

Hjelp til utfylling av skjemaet

Klikk på informasjonsikonet (i) for hjelpetekst.
Felter merket med (*) er obligatoriske å fylle ut.

Felter med en blå firkant bak feltet inneholder lister med valgmuligheter, der du velger det som passer best til å beskrive hendelsen du rapporterer. Via plusstegnet i listen klikker du seg nedover til det mest spesifikke nivået for hendelsen. Velg «Annet» dersom ingen av de andre valgene passer.

Innsending

Klikk på «Lagre sak». Hendelsen er nå rapportert til SJT. Den har fått et saksnummer, og det blir sendt en kopi av saken til e-postadressen som er oppgitt for virksomheten. Du kan også legge til flere e-postadresser for kopi av den enkelte saken.