Veiledere om fareidentifisering

Statens jernbanetilsyn har publisert veiledere om fareidentifisering for virksomheter som driver henholdsvis skitau og skitrekk.

Publisert: 01.04.2020   Endret: 01.04.2020

Effektiv risikovurdering krever en felles forståelse for fareidentifisering. Virksomheter med skitau eller skitrekk får med disse veilederne et verktøy for å legge relevante farer til grunn for sine risikovurderinger. Veilederne er derfor et bidrag til å drive anlegg tilstrekkelig sikkert.

Veilederne er en «inspirasjonsliste» basert på hendelser som er rapportert inn til SJTs database
og erfaringer fra tilsynsaktivitet.

Last ned: