Vedlikehold ikke dokumentert

Sikkerhetsinnretningene fungerte slik de skulle, men vedlikeholdsarbeidet var ikke godt nok dokumentert, viste tilsyn i alpinanlegget til Skogn IL i Levanger.

Publisert: 22.11.2017   Endret: 22.11.2017

Sikkerhetsinnretningene fungerte slik de skulle da Statens jernbanetilsyn var på tilsyn.Sikkerhetsinnretningene fungerte slik de skulle da Statens jernbanetilsyn var på tilsyn.Skogn IL hadde nødvendige sikkerhetsinnretninger i skitrekket og skitauet. Nødstopper og stoppsnorer fungerte slik de skulle da Statens jernbanetilsyn tok stikkprøver i anlegget i februar i år.

Vedlikehold

Representanten for alpinanlegget redegjorde for vedlikeholdet, for eksempel flytting av klemmer. Klemmene øverst på T-krokene skal flyttes med jevne mellomrom slik at slitasjen på ståltauet fordeles. Flytting av klemmer skal dokumenteres, for eksempel i en vedlikeholdsjournal eller driftsdagbok, men det hadde ikke virksomheten gjort.

Klemmene øverst på T-krokene skal flyttes med jevne mellomrom slik at slitasjen på ståltauet fordeles.Klemmene øverst på T-krokene skal flyttes med jevne mellomrom slik at slitasjen på ståltauet fordeles.Mindre vedlikehold som for eksempel bytte av snorer eller smøring av rullebatterier skal også dokumenteres.

Daglig leder i alpinanlegget fikk pålegg om å lage rutiner som sikrer at vedlikeholdsarbeid blir dokumentert innen 1. november 2017. Virksomheten meldte om at de hadde etablert nye rutiner i oktober. Innen 1. desember skal virksomheten har svart ut alle påleggene.

Les hele tilsynsrapporten fra tilsynet hos Skogn IL.

Styringssystem

Alle virksomheter underlagt tilsyn må ha et velfungerende sikkerhetsstyringssystem, det vil si god internkontroll. Fra venstre: Espen Heiszter, tilsynsleder, Kuno Lundkvist, medrevisor, Statens jernbanetilsyn.Alle virksomheter underlagt tilsyn må ha et velfungerende sikkerhetsstyringssystem, det vil si god internkontroll. Fra venstre: Espen Heiszter, tilsynsleder, Kuno Lundkvist, medrevisor, Statens jernbanetilsyn.Alle alpinanlegg fikk minstekrav til innholdet i styringssystemet da ny taubaneforskrift trådte i kraft 1. juli i år.

På sjt.no kan du lese mer om tilsyn med taubaner.

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med seks typer taubaner.