Tre ulykker med fall fra stolheis

Tre av seks alvorlige ulykker i alpinanlegg handlet om barn som falt ut av en stolheis, viser Statens jernbanetilsyns sikkerhetsrapport for taubane 2014-2015. Heldigvis var det ingen omkomne.

Publisert: 18.01.2016   Endret: 15.10.2016

Av 14 alvorlige ulykker innrapportert til Statens jernbanetilsyn de to siste alpinsesongene, er åtte knyttet til at barn faller ned fra en stolheis. Flere av ulykkene har skjedd fordi barna ikke kommer seg skikkelig opp i stolen, og at heisen går et stykke videre før operatøren oppdager hva som har skjedd.

– Ulykker med fall fra stolheis viser at alpinanleggene må være seg sitt ansvar bevisst. De må ha godt tilrettelagt påstigning og kompetent personell som kan bidra til å avverge potensielt farlige situasjoner.Samtidig må publikum generelt, og voksne i følge med barn spesielt, være årvåkne ved påstigning, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Godt sikkerhetsnivå på taubane

Antallet innrapporterte hendelser og ulykker i skitrekk og stolheis var det samme i sesongen 2014-2015 som sesongen før. Statens jernbanetilsyns hovedkonklusjon i sikkerhetsrapporten er at sikkerhetsnivået er godt på taubaner underlagt taubaneloven.

Pr. i dag er det drøyt 800 taubaner i Norge med driftstillatelse. Taubaner omfatter følgende typer anlegg:

  • Skitau
  • Skitrekk
  • Stolheis
  • Kabelbaner
  • Totausbaner
  • Kabelkrane
  • Godstaubaner
  • Diverse (vannskitrekk, elvestoler, rodelbaner osv.)

Les mer om taubaner i Norge.

Last ned sikkerhetsrapporten for taubane 2014-2015 (PDF-fil).