Skal du avvikle en taubane?

Dersom du ikke lenger skal drive taubanen, må du melde fra til SJT innen 31. desember 2018 for å slippe årsgebyr for 2019.

Publisert: 19.10.2018   Endret: 19.10.2018

Dersom du skal legge ned eller ta pause fra driften av én eller flere taubaner, må du huske å gi skriftlig beskjed om at du ikke lenger har bruk for driftstillatelsen innen 31. desember 2018.

Alle taubaner med driftstillatelse pr. 1. januar 2019 blir fakturert for årsgebyr for perioden 1. januar-31. desember 2019. Du kan levere inn tillatelsen for den aktuelle taubanen til Statens jernbanetilsyn (SJT) ved å bruke skjemaet «Melding om innlevering av driftstillatelse – Taubane» eller ved å sende en e-post til post@sjt.no.

Fra 2019 vil årsgebyret for taubaner hvert år bli fakturert i januar og ha forfall i februar.

Ettersom driftstillatelse gitt for taubaner ikke er tidsbegrenset, må driftstillatelsen altså sies opp skriftlig til SJT når du ikke lenger ønsker å bruke den. En taubane som ikke lenger har driftstillatelse skal fjernes innen ett år fra opphør av driftstillatelsen. SJT kan gjøre unntak fra fristen dersom det sannsynliggjøres videre drift, jf. § 2-4 i taubaneforskriften.

Driftstillatelse kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre. Så dersom en annen virksomhet skal overta driften av taubaneanlegget, må den nye virksomheten søke SJT om driftstillatelse.