Sjekk anleggsnavn på nett

Søk etter navn på taubaner med tillatelse på våre nettsider.

Publisert: 01.11.2019   Endret: 06.07.2021

SJT har en liste over driftstillatelser for taubaner som blir fortløpende oppdatert. Du kan søke etter type virksomhet, type taubane, anleggsnavn og anleggsnummer. 

Her er listen over taubaner med tillatelse: https://www.sjt.no/taubane/tillatelser/taubaneanlegg-med-tillatelse/