Send meldinger og søknader

Vintersesongen nærmer seg. Send inn meldinger og søknader om driftstillatelse til Statens jernbanetilsyn allerede nå.

Publisert: 03.10.2019   Endret: 03.10.2019

Vinteren nærmer seg, snøen nærmer seg, og skisesongen nærmer seg.  I veilederen for tillatelse for drift av ny taubane står det at SJT svarer på meldinger og søknader innen fire uker etter at siste dokumentasjon er mottatt. Dette er noe SJT prøver å etterleve. Men hvis mange virksomheter sender inn dokumentasjon samtidig, vil saksbehandlingstiden dessverre øke. Derfor oppfordrer SJT virksomhetene til å sende inn meldinger og søknader om driftstillatelse allerede nå hvis det er mulig – eller i god tid før forventet oppstart.