Pålegg til eiere av skitrekk

Statens jernbanetilsyn har pålagt virksomheter med anlegg av typen Stemag U60 å redegjøre for hvordan de sikrer at en ulykke som på Sortland ikke kan skje igjen.

Publisert: 23.03.2018   Endret: 23.03.2018

To unge menn ble alvorlig skadet da de ble truffet av drivskiven i et skitrekk ved Ånstadblåheia skisenter på Sortland i februar 2018. Drivskiven falt ned med indikasjon på utmattingsbrudd i drivakslingen.

Drivskiveakslinger utsettes for både momentkrefter (bøyepåkjenning) fra oppspenning av trekktau og torsjonskrefter fra motor og gir. Akslingene er derfor ekstra utsatt for utmattingspåkjenninger. Ved brudd i drivakslingen kan drivskiven falle i bakken med mulige fatale følger.

Virksomhetene er selv ansvarlig

Skitrekket på Sortland er av typen Stemag U60. Statens jernbanetilsyn har derfor gitt pålegg til virksomheter som driver slike anlegg om å redegjøre for hvordan de sikrer at lignende hendelser ikke kan skje i eget anlegg.

– Problemstillingen kan også være relevant i andre anlegg. Regelverket sier at det er virksomheten selv som er ansvarlig for driften og derfor må sikre at ulykker og andre uønskede hendelser ikke skjer, sier direktør Erik Ø. Reiersøl-Johnsen i Statens jernbanetilsyn.