Ny taubanelov 1. juli 2017

Loven oppdateres til dagens forhold og krav til taubaner.

Publisert: 23.05.2017   Endret: 23.05.2017

Den nye taubaneloven erstatter en lov fra 1912. Begrunnelsen for ny lov er at flere av dagens lovbestemmelser er utdatert. Loven oppdateres til dagens forhold og krav til taubaner. Den vil bidra til å styrke sikkerheten på norske taubaner med nye og klarere bestemmelser om blant annet varsling og rapportering ved ulykker og hendelser og forbud mot rus.

Den nye taubaneloven vil også legge grunnlag for en mer risikobasert tilsynsmetodikk og gi Statens jernbanetilsyn flere tilsynsvirkemidler. En ny taubaneforskrift vil fastsettes med hjemmel i den nye taubaneloven.

Les mer om nytt regelverk for taubaner.