Kle deg godt i skibakken

Blir du sittende fast i en stolheis en kald vinterdag, kan det ta opptil to timer før du blir reddet ned.

Publisert: 23.12.2016   Endret: 17.12.2018

Norske alpinanlegg har rutiner som skal sikre at passasjerer ikke utsettes for unødig risiko. Redning skal under ingen omstendighet ta mer enn to timer.

– I tillegg til at de som driver alpinanlegget har gode rutiner ved evakuering, bør også passasjerene være seg sitt ansvar bevisst. Gode og varme vinterklær er viktig for en trygg og behagelig dag i alpinbakken. Tenk spesielt på barnas påkledning, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn (SJT).

Stor aktivitet

Forrige sesong hadde norske alpinanlegg rundt åtte millioner besøkende. En betydelig andel av disse kom seg til toppen av bakken i stolheis. På et gitt øyeblikk en travel dag kan det befinne seg tusenvis av personer i lufta samtidig fordelt på om lag 80 stolheiser i norske alpinanlegg.

Regler og rutiner

Den som eier eller driver et alpinanlegg har planer og rutiner for hva som skal skje hvis en stolheis blir stående fast. Stolheiser skal til enhver tid ha tilgjengelig redningsutstyr og en organisert redningstjeneste slik at passasjerenes liv og helse ikke utsettes for uakseptabel fare.

Redningstiden på maksimalt to timer regnes fra tidspunktet stolheisen stanser til samtlige passasjerer er nede på bakken og brakt i trygghet.

Stolheiser i alpinanlegg er utstyrt med nøddrift (dieselmotor). Da kan heisen tømmes for passasjerer ved strømbrudd eller andre driftsforstyrrelser som gjør at hovedmotoren ikke kan startes.

Vind, vær og temperatur

Driftspersonellet vurderer været fortløpende for drift av stolheiser. Følt kulde øker etter som vinden øker. For eksempel blir virkelig temperatur på 10 minusgrader i frisk bris følt som 28 minusgrader på huden.

Følt temperatur er også avhengig av fuktig vær i form av regn, sludd og snø. I alpinanlegg kan det dessuten være stor forskjell i temperatur nederst og øverst i stolheisen.

Under vanskelige værforhold kan driftslederen vurdere å innstille driften. Alternativt kan han velge å laste på passasjerene puljevis for å redusere eventuell evakueringstid.

Mer om taubaner

SJT er tilsynsmyndighet for jernbane, trikk og T-bane og for taubaner og fornøyelsesinnretninger i Norge. SJT fører tilsyn med cirka 800 taubaner. Om lag en tidel av disse taubanene er stolheiser.

Les mer om de seks typene taubaner SJT fører tilsyn med.