Innsending av årlige rapporter ikke lenger nødvendig

Taubanevirksomheter behøver ikke lenger sende inn årlig dokumentasjon om redningsøvelser og bremseprøver til Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 06.09.2019   Endret: 06.09.2019

I det tidligere regelverket var det et krav til taubanevirksomheter om å sende inn dokumentasjon om utførte redningsøvelser og bremseprøver til Statens jernbanetilsyn (SJT). Dagens forskrift om taubaner har ikke et slikt krav. Forskriften sier likevel at taubanevirksomheten har et ansvar for sikker drift, vedlikehold og kontroll på risiko. Redningsøvelser og bremseprøver er viktige tiltak for å ivareta et slikt ansvar. SJT vil heretter etterspørre dokumentasjon om redningsøvelser og bremseprøver ved stedlig tilsyn eller dokumenttilsyn. I praksis gjelder dette virksomheter med stolheis, godstaubaner, totausbaner og kabelbaner.