Ingen taubaneulykker i 2017

Eiere av taubaner rapporterte om 34 uønskede hendelser i 2017. Ingen av hendelsene ble kategorisert som en «ulykke». 14 av de 34 hendelsene i 2017 ble kategorisert som «alvorlige hendelser».

Publisert: 06.12.2018   Endret: 06.12.2018

– Sikkerhetsnivået på taubaner i Norge er godt, men det er likevel viktig kontinuerlig å sikre at driftsrutiner, det tekniske anlegget og personellets kompetanse er slik at ulykker og uønskede hendelser unngås, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

14 alvorlige hendelser ble rapportert inn i 2017. En alvorlig taubanehendelse er en uønsket hendelse som under andre omstendigheter kunne ha ført til en ulykke. Eksempler på innrapporterte personskader i 2017 er brukket lårhals, brukket arm, blåveis, vondt i hodet, vridning av kne og skulder ut av ledd.

Hendelser i forbindelse med nedfart er ikke inkludert i statistikken.

Eier er ansvarlig for sikker drift, og skal sørge for at de tekniske innretningene er i sikker stand, og i henhold til relevante krav.

Les hele oppsummeringen av hendelser og tilsyn for 2017.