Ikkje send inn årsmelding

Verksemdene behøver ikkje lenger sende inn årsmelding til Statens jernbanetilsyn.

Publisert: 04.12.2017   Endret: 04.12.2017

Verksemdene behøver ikkje lenger sende inn årsmelding til Statens jernbanetilsyn.(SJT). Å sende inn årsmelding er berre aktuelt i dei tilfellene SJT ber om det.