Færre uønskede hendelser

Det ble innrapportert i alt 12 uønskede hendelser i Norges 828 skitrekk og taubaner i 2015-2016. Det er en nedgang fra sesongen før.

Publisert: 11.04.2017   Endret: 11.04.2017

– Sikkerheten i norske taubaner er generelt god. Vi hadde 12 innrapporterte uønskede hendelse forrige sesong. Sju av de 12 hendelsene skjedde i skitrekk, sier Bjørnar Monsø, avdelingsleder for taubaner og fornøyelsesinnretninger i Statens jernbanetilsyn. 

Les hele sikkerhetsrapporten for 2015-2016.

Skitrekk

I Norge har vi 511 operative skitrekk – av totalt 828 taubaner. Trekktauet i et skitrekk henger fra tre til åtte meter over snødekket. Passasjerene transporteres stående på ski mens de holder i en såkalt medbringer. Medbringeren kan for eksempel være en T-krok eller tallerken.

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn med seks typer taubaner.

Hendelser

Snorer på ryggsekker eller votter kan sette seg fast i medbringeren.

– Vi har hatt flere hendelser der personer har satt seg fast i medbringere i skitrekk, men stoppsnorer eller nødstopp har stoppet anlegget før liv har gått tapt, sier Monsø.

Han gir følgende råd til brukere av skitrekk:

 • Følg anvisninger fra heisfører og skilting
 • Unngå løsthengende skjerf og snorer som kan henge seg opp i heisen
 • Åpne brystremmen på sekken for å unngå kvelning dersom sekken henger seg fast
 • Forlat avstigningsområdet umiddelbart etter avstigning

Feil ved stoppsnorer kan føre til ulykker.

Tre av hendelsene i skitrekk forrige sesong karakteriseres som alvorlige. Fire personer ble skadet.

Pålegg

Flest pålegg blir gitt i tilknytning til forhold rundt på- og avstigning og internkontrollrutiner. Påleggene forrige sesong dreide seg ofte om: 

Stoppsnor:

 • Lå på bakken
 • Uegnede ledninger og kontakter
 • Endestolper var løse, myke plaststaur

 • Trasé fra stoppsnor til stoppunkt etter stoppsnor var ikke preparert eller snølagt
 • Opptrekkskontroll manglet eller fungerte ikke
 • Manglende skilt og arrangementsplan
 • Ufullstendig eller manglende langtidsplan for vedlikeholdsoppgaver

 I sesongen 2014-2015 skjedde tre ulykker med fall fra stolheis.

Dødsulykker blant gjester i taubaner i Norge har ikke skjedd siden 1979. Les mer om risikobildet for taubaner.