Feil ved stoppsnor kan føre til ulykker

Sikkerheten er generelt god i norske alpinanlegg, men mange som driver skitrekk og skitau har ikke god nok kontroll på at stoppsnoren fungerer, viser tilsynsresultater fra Statens jernbanetilsyn. Stoppsnoren er viktig for å unngå ulykker.

Publisert: 17.03.2016   Endret: 15.10.2016

Det er lenge siden vi hadde en alvorlig ulykke i skitrekk og skitau i Norge, men for å unngå ulykker er det viktig at de innebygde sikkerhetsmekanismene fungerer. Statens jernbanetilsyn var på stedlig tilsyn hos 226 virksomheter som driver med skitrekk og skitau forrige sesong. 39 av disse virksomhetene fikk pålegg om å rette avvik knyttet til stoppsnorer.

Viktig barriere – Stoppsnoren er en sikkerhetsbarriere som er forholdsvis enkel å holde vedlike. Alle som driver skitrekk og skitau skal ha rutiner for å sjekke stoppsnoren daglig, sier Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn.

Skikjørere kan hekte seg fast i et skitrekk eller skitau med staver, votter, skjerf eller annet. Uten en stoppsnor som fungerer, risikerer skikjørere å bli å bli trukket inn i endestasjonsmasten.

Når snoren fungerer slik den skal, stopper hele skitrekket dersom noen henger fast. Personen trekker støpslet ut av kontakten ved hjelp av egen vekt.

Illustrasjon av stoppsnor.

Illustrasjon: Annlaug Auestad

Mange avvik

Mange virksomheter driver flere skitrekk og skitau. Totalt ble 443 skitrekk/skitau kontrollert i forrige sesong. I 47 av skitrekkene/skitauene ga tilsynet pålegg om rette avvik på stoppsnoren. En typisk feil er at stoppsnoren ligger flatt i snøen på bakken. Dermed vil en person på ski kunne kjøre rett over stoppsnoren uten at kontakten trekkes ut.

En annen gjenganger er at endestolpene som holder stoppsnoren over snøen ikke er tilstrekkelig forankret i bakken. Løsner stolpen der kontakten eller snoren er festet, kan man risikere at kontakten ikke trekkes ut.

Les sikkerhetsrapporten for taubaner for sesongen 2014/2015.

Funksjonstesting

De som driver et skitrekk eller skitau skal gjennomføre tester ved oppstart hver driftsdag for å forsikre seg om at stoppsnoren fungerer. Tilsynet anbefaler at personalet selv står på ski eller går mot stoppsnoren på beina for å sjekke at den fungerer.

Dersom en skikjører er i tvil om stoppsnora er orden, ta kontakt med skianlegget.

I Norge har vi ca. 750 operative skitrekk og skitau.

Les mer om de seks typene taubaner SJT fører tilsyn med.

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbane, trikk og T-bane og for taubaner og tivoli i Norge.