Er du ny driftsleder?

Bruk riktig skjema for å gi melding til oss.

Publisert: 04.10.2017   Endret: 04.10.2017

Statens jernbanetilsyn ønsker å få melding hvis en taubanevirksomhet har fått ny driftsleder, eller ny stedfortredende driftsleder. For at registrene våre skal være så oppdatert som mulig, er det viktig at vi får melding via riktig skjema.

Bruk dette skjemaet:

Melding om ny driftsleder/stedfortredende driftsleder