Endring i forskrift om taubaner

Endringene skal blant annet sikre et velfungerende marked for delsystemer og sikkerhetskomponenter til bruk i taubaneanlegg.

Publisert: 20.04.2018   Endret: 20.04.2018

Bakgrunnen for forslaget er at direktiv 2000/9/EF (taubanedirektivet) erstattes med forordning (EU) 2016/424 av 9. mars 2016 (taubaneforordningen). De vedtatte forskriftsendringene har sin bakgrunn i at taubaneforordningen innlemmes i norsk rett med virkning fra 21. april 2018.

Les høringsnotatet for utfyllende informasjon.