Endret gebyrforskrift for taubaner

Blant endringene er definisjoner for å fastsette gebyr.

Publisert: 04.02.2019   Endret: 04.02.2019

Flere paragrafer er endret i gebyrforskrift for taubaner. Blant annet er definisjonene endret for svevebane, skitrekk og kabelbane. Definisjonene gir grunnlaget for å fastsette årsgebyrklasser.

Her er årsgebyrer for 2019.

Gebyret for å behandle driftstillatelse for ny taubane, flytting av eksisterende taubane og sammensetting av brukte komponenter til ny taubane faktureres med et beløp tilsvarende to ganger årsgebyret. Saksbehandling av driftstillatelse ved endring av eksisterende taubane faktureres med et beløp tilsvarende årsgebyret.

Statens jernbanetilsyn kan fastsette gebyr og årsgebyr individuelt hvis størrelsen på gebyret etter denne forskriften er åpenbart urimelig.

Se alle endringer i gebyrforskriften for taubaner.