Nyheter http://sjt.no/taubane/nyheter/ Endret gebyrforskrift for taubaner Blant endringene er definisjoner for å fastsette gebyr. http://sjt.no/taubane/nyheter/endret-gebyrforskrift-for-taubaner/ Mon, 04 Feb 2019 11:55:39 GMT 1c0ddd3a-93e0-4d26-b2f3-5715a4063216 Presentasjon fra bransjemøte om sikkerhet Se presentasjonen om rapportering for 2017 og sikkerhetsstyringssystem. http://sjt.no/taubane/nyheter/presentasjon-fra-bransjemote-om-sikkerhet/ Fri, 07 Dec 2018 16:01:27 GMT 60d9399f-c962-4e23-a284-ff99d51e272a Ingen taubaneulykker i 2017 Eiere av taubaner rapporterte om 34 uønskede hendelser i 2017. Ingen av hendelsene ble kategorisert som en «ulykke». 14 av de 34 hendelsene i 2017 ble kategorisert som «alvorlige hendelser». http://sjt.no/taubane/nyheter/ingen-taubaneulykker-i-2017/ Thu, 06 Dec 2018 16:22:53 GMT 30af57aa-9cb7-44a2-857a-3ae7a7bb376e Magnetinduktiv prøving for skitrekk med faste klemmer Prøving av ståltau i samhøve med hevdvunnen metode skal utførast minst kvart tredje år etter det sjuande driftsåret. http://sjt.no/taubane/nyheter/magnetinduktiv-proving-for-skitrekk-med-faste-klemmer/ Mon, 03 Dec 2018 14:46:11 GMT 95c55e35-c56e-483c-a102-2085880db1c2 Bransjemøte om sikkerhet Statens jernbanetilsyn inviterer til bransjemøte om sikkerhet. Møtet finner sted fredag 7. desember. http://sjt.no/taubane/nyheter/bransjemote-om-sikkerhet/ Fri, 16 Nov 2018 14:27:10 GMT 95f91b61-fdcf-4199-94a9-0539eaf6c99c Skal du avvikle en taubane? Dersom du ikke lenger skal drive taubanen, må du melde fra til SJT innen 31. desember 2018 for å slippe årsgebyr for 2019. http://sjt.no/taubane/nyheter/skal-du-avvikle-en-taubane/ Fri, 19 Oct 2018 12:33:34 GMT 9d9fed50-cadb-4291-850f-6b9ef15e6587 Eksamen for driftsledere I september og oktober arrangerer Statens jernbanetilsyn teoretisk eksamen for de som vil bli driftsleder for skitrekk eller stolheis. http://sjt.no/taubane/nyheter/eksamen-for-driftsledere-2018/ Wed, 22 Aug 2018 11:37:37 GMT 389d898a-9d12-4de4-b315-cd9b6d8a5140 Krav om sikkerhetsstyringssystem for taubane Taubanevirksomheter må ha innført et sikkerhetsstyringssystem innen 1. juli 2018. http://sjt.no/taubane/nyheter/krav-om-sikkerhetsstyringssystem-for-taubane/ Fri, 15 Jun 2018 13:03:22 GMT 5394a7ae-05e1-4de9-8fbe-2d757342d377 Endring i forskrift om taubaner Endringene skal blant annet sikre et velfungerende marked for delsystemer og sikkerhetskomponenter til bruk i taubaneanlegg. http://sjt.no/taubane/nyheter/endring-i-forskrift-om-taubaner/ Fri, 20 Apr 2018 15:22:15 GMT c1cd9464-8993-4ffe-8a52-447dc7a3a73c Gebyrer for taubaner forklart Slik beregner Statens jernbanetilsyn årsgebyr og saksbehandlingsgebyr for taubaner. http://sjt.no/taubane/nyheter/gebyrer-for-taubaner-forklart/ Tue, 17 Apr 2018 14:33:35 GMT e10cefd8-c43e-432e-8cfb-aece17d6af7d Endret praksis for magnetinduktiv prøving Statens jernbanetilsyn vil ikke lenger publisere liste over innretninger/virksomheter som skal ha magnetinduktiv prøving av ståltau. http://sjt.no/taubane/nyheter/endret-praksis-for-magnetinduktiv-proving/ Thu, 12 Apr 2018 13:45:01 GMT e7a9e580-82c2-4009-9756-887ce8a4b06e Pålegg til eiere av skitrekk Statens jernbanetilsyn har pålagt virksomheter med anlegg av typen Stemag U60 å redegjøre for hvordan de sikrer at en ulykke som på Sortland ikke kan skje igjen. http://sjt.no/taubane/nyheter/palegg-til-eiere-av-skitrekk/ Fri, 23 Mar 2018 10:45:45 GMT f1882382-027a-4f8b-8262-8fb6dc30805b Tre ting du bør si til barna om skiheiser Senk sikkerhetsbøylen, løsne reimer på ryggsekken og ikke kjør sikksakk. http://sjt.no/taubane/nyheter/tre-ting-du-bor-si-til-barna-om-skiheiser/ Thu, 22 Mar 2018 14:44:16 GMT 63e7240a-df2a-4181-991d-946838bb15be Ikkje send inn årsmelding Verksemdene behøver ikkje lenger sende inn årsmelding til Statens jernbanetilsyn. http://sjt.no/taubane/nyheter/ikkje-arsmelding/ Mon, 04 Dec 2017 09:38:30 GMT 1dfaa9e3-74c1-4f70-bcdb-3ddd5420f263 Vedlikehold ikke dokumentert Sikkerhetsinnretningene fungerte slik de skulle, men vedlikeholdsarbeidet var ikke godt nok dokumentert, viste tilsyn i alpinanlegget til Skogn IL i Levanger. http://sjt.no/taubane/nyheter/vedlikehold-ikke-dokumentert/ Wed, 22 Nov 2017 13:30:35 GMT 41570f39-1d39-404d-a9d4-ee9abf8948ce Er du ny driftsleder? Bruk riktig skjema for å gi melding til oss. http://sjt.no/taubane/nyheter/er-du-ny-driftsleder/ Wed, 04 Oct 2017 15:40:28 GMT 63d5a523-3acb-4f2b-aeca-40b6926ff45d Eksamen for driftsledere I september arrangerer Statens jernbanetilsyn teoretisk eksamen for de som ønsker å bli driftsleder for henholdsvis skitrekk eller stolheis. http://sjt.no/taubane/nyheter/eksamen-for-driftsledere/ Tue, 15 Aug 2017 12:22:49 GMT 59f680d8-97e6-4cdc-bf55-5419484b80e1 Ny taubanelov 1. juli 2017 Loven oppdateres til dagens forhold og krav til taubaner. http://sjt.no/taubane/nyheter/ny-taubanelov-1.-juli/ Tue, 23 May 2017 11:44:34 GMT 27500aa3-402f-4b00-88c6-ab2129326c34 Færre uønskede hendelser Det ble innrapportert i alt 12 uønskede hendelser i Norges 828 skitrekk og taubaner i 2015-2016. Det er en nedgang fra sesongen før. http://sjt.no/taubane/nyheter/flest-hendelser-i-skitrekk/ Tue, 11 Apr 2017 17:22:46 GMT 8718552a-8e9d-45dd-85cf-36a7ae502669 Oppdater kontaktinformasjon Nå kan du selv oppdatere kontaktinformasjon for din virksomhet via et elektronisk skjema. http://sjt.no/taubane/nyheter/oppdater-kontaktinformasjon/ Thu, 30 Mar 2017 12:41:34 GMT 6f72d4f0-5c77-41e2-9ee9-f8a2aaad3190 Kle deg godt i skibakken Blir du sittende fast i en stolheis en kald vinterdag, kan det ta opptil to timer før du blir reddet ned. http://sjt.no/taubane/nyheter/kle-deg-godt-i-skibakken/ Fri, 23 Dec 2016 13:00:00 GMT c5135627-176c-42f3-b5fe-0348076ed295 Nye lovforslag sende til Stortinget Samferdselsdepartementet har sendt forslag til nye lover for taubaner og fornøyelsesinnretningar til behandling i Stortinget. http://sjt.no/taubane/nyheter/nye-lovforslag-sende-til-stortinget/ Wed, 12 Oct 2016 16:24:59 GMT 6e83ff37-bc04-4c7f-a10a-8f534332895f Tryggare som alpinist http://sjt.no/taubane/nyheter/tryggare-som-alpinist/ Mon, 18 Apr 2016 14:49:21 GMT df27e54d-d73f-4de3-a005-7a427149b7b1 Feil ved stoppsnor kan føre til ulykker Sikkerheten er generelt god i norske alpinanlegg, men mange som driver skitrekk og skitau har ikke god nok kontroll på at stoppsnoren fungerer, viser tilsynsresultater fra Statens jernbanetilsyn. Stoppsnoren er viktig for å unngå ulykker. http://sjt.no/taubane/nyheter/feil-ved-stoppsnor-kan-fore-til-ulykker/ Thu, 17 Mar 2016 15:00:00 GMT 475d8e94-7962-4550-adfb-533dc3d6839a Tre ulykker med fall fra stolheis Tre av seks alvorlige ulykker i alpinanlegg handlet om barn som falt ut av en stolheis, viser Statens jernbanetilsyns sikkerhetsrapport for taubane 2014-2015. Heldigvis var det ingen omkomne. http://sjt.no/taubane/nyheter/tre-ulykker-med-fall-fra-stolheis/ Mon, 18 Jan 2016 14:06:00 GMT 9436f199-d1e7-4a12-87c6-4a9307e93852 Aktløyse gir flest skadar i skiheisar Den største delen av rapporterte personskadar ved bruk av skitau og skitrekk i Noreg skuldast at alpinistar er uoppmerksame, hektar seg fast eller fell. http://sjt.no/taubane/nyheter/aktloyse-gir-flest-skadar-i-skiheiser/ Wed, 24 Sep 2014 12:37:00 GMT 15b970be-6757-4bff-879e-0dc8cf991fe4