Send inn rapport om hendelser denne sesongen

Hvis dere har hatt hendelser og ulykker med taubanen denne sesongen som dere har glemt å sende inn til oss, må dere gjøre det så snart som mulig.

Hvis dere er usikre på om en hendelse er pliktig å rapportere, så rapporter den. Vi vil heller ha én hendelse for mye enn én for lite. Vi sorterer ut hendelser vi ikke anser som taubanehendelser når vi kvalitetssikrer rapportene fra dere.

Rapporter hendelser, alvorlige hendelser og ulykker. rapportsymbol

Dere har en plikt til å rapportere til oss, slik det står i taubaneforskriften.

Rapportering kommer hele bransjen til gode

Det er viktig at dere har et system for å registrere og håndtere hendelser internt, og at dere rapporterer hendelsene til oss slik at vi har oversikt over hendelsene i bransjen.

Økt rapportering er viktig for både oss og dere. Jo flere uønskede hendelser som rapporteres inn, jo bedre grunnlag har vi for å

  • følge utviklingen i bransjen
  • utøve et mer risikobasert tilsyn
  • drive mer målrettet veiledning

Hele bransjen kan også bli informert om utfordringer og trender som vi ser fordi tallmaterialet er større enn det den enkelte virksomheten har.

Taushetsplikt om rapportering

Vi har taushetsplikt. Ingen andre enn SJTs ansatte får lese rapportene om hendelsene dere melder fra om. Heller ikke politiet, mediene og offentligheten får tilgang. Rapporten om en hendelse kan heller ikke brukes hvis politiet skal etterforske.