Reservedeler i taubaner

Hvis dere skal bytte sikkerhetskritiske komponenter på en taubane, er det viktig at den nye komponenten er lik den gamle.

Publisert: 02.05.2022 – Endret: 02.05.2022

Dersom dere skal bytte sikkerhetskritiske komponenter på en taubane, for eksempel driv- og vendehjulsakslinger og opphengs- og vippebolter i rullebatterier, er det viktig at dere bytter én til én. Det vil si at komponenten dere setter inn må være lik den dere bytter ut. Den enkleste måten å imøtekomme dette kravet på er å bruke originaldeler fra leverandøren.

Dersom dere ikke bytter med originaldeler fra leverandøren, blir dette å betrakte som en endring av taubanen, som skal meldes til oss på et fastsatt skjema.

Vesentlig endring krever sertifisering

Sikkerhetskritiske deler som ikke byttes én til én anses som en vesentlig endring av taubanen. Da må den nye delen være sertifisert av et teknisk kontrollorgan, NoBo (Notified Body), og ha en samsvarserklæring fra deleleverandøren etter kravene i taubaneforordningen. Dette skal sikre at sikkerhetskritiske komponenter har kvaliteten, særlig styrke- og utmattingsegenskapene, som er nødvendige for å ivareta sine sikkerhetsfunksjoner i taubanen de skal brukes i.