Eksamen for driftsledere i 2022

I august og september arrangerer vi teoretisk eksamen for de som ønsker å bli driftsleder for henholdsvis skitrekk og stolheis.

Driftsledereksamen for skitrekk og stolheis arrangeres ved Nermo Hotell i Hafjell. Driftsledereksamen for skitrekk avholdes 26. august, mens driftsledereksamen for stolheis finner sted 9. september. Disse prøvene kommer på slutten av driftslederkurs i regi av Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner.

Merk følgende:

  • Informasjon om kursene og påmelding til kurs skjer via Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner
  • Påmelding til eksamen skjer via skjema hos SJT (se under)
  • Eksamensavgiften er 3.970 kroner. Avgiften må være betalt før eksamensresultatet kunngjøres
     

Meld deg opp til eksamen via dette skjemaet. skjemasymbol

Les mer om driftsledersertifisering.

Les mer om kompetansebehovet for driftsledere.