Årsgebyr og prisar

Det blir kravd inn ei årleg avgift til Statens jernbanetilsyn frå alle taubaner med driftsløyve.

Publisert: 10.08.2016   Endret: 17.08.2017

Årsgebyr 2017

Område Pris
Skitau 3.000,-
Skitrekk med lengde mindre eller lik 400 meter 5.900,-
Skitrekk med lengde over 400 meter 10.900,-
Stolheis med faste klemmer med lengde mindre eller lik 400 meter  8.900,-
Stolheis med faste klemmer med lengde over 400 meter  15.000,-
Stolheisar med løyselege klemmer 19.500,-
Kabelbaner 19.500,-
Totausbaner 19.500,-
Kabelkraner 19.500,-
Godstaubaner 4.500,-