§ 9-2.Unntak fra forskriften

§ 9-2.Unntak fra forskriften

Statens jernbanetilsyn kan gjøre unntak fra denne forskriften dersom det foreligger særlige grunner.