§ 8-1.Revisjoner

§ 8-1.Revisjoner

Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre revisjoner av sitt styringssystem for sikring. Revisjonene skal kontrollere om styringssystemet er tilfredsstillende dokumentert og etterlevd, og om det tilfredsstiller krav i jernbanelovgivningen.
Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre revisjoner av leverandører for å kontrollere om de overholder krav i eller i medhold av avtaler.
Revisjonene skal følge anerkjent metodikk, vedtatte revisjonsprogrammer og gjennomføres på en måte som ivaretar objektivitet og uavhengighet.