§ 6-2.Risikovurderinger

§ 6-2.Risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal planlegge og gjennomføre nødvendige risikovurderinger for å fastslå om driften av virksomheten er innenfor den risikoen jernbanevirksomheten aksepterer.
Det skal fremgå hva som er formålet med de enkelte risikovurderingene samt hvilke forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn.
Risikovurderingene skal gjennomføres etter anerkjente og hensiktsmessige metoder.