§ 5-3.Opplæring

§ 5-3.Opplæring

Jernbanevirksomheten skal ha opplæringsprogrammer, krav og systemer som opprettholder de ansattes kompetanse.
Jernbanevirksomheten skal stille krav om at leverandørene opprettholder personellets kompetanse.