§ 5-1.Kompetanse

§ 5-1.Kompetanse

Jernbanevirksomheten skal ha nødvendig kompetanse for å drive innenfor den risikoen jernbanevirksomheten aksepterer.
Jernbanevirksomheten skal sikre at leverandører, som utfører oppgaver av betydning for sikringsarbeidet, har den kompetansen som jernbanevirksomheten krever. Jernbanevirksomheten skal ha nødvendig kompetanse til blant annet å kunne spesifisere krav til leveranser, følge opp leverandøren og ta stilling til leveransen.