§ 4-3.Ledelsens gjennomgang

§ 4-3.Ledelsens gjennomgang

Den øverste ledelsen skal, ved behov og minst en gang per år, gjennomgå styringssystemet for sikring, for å sikre at det fortsatt er hensiktsmessig og oppdatert.
Ledelsens gjennomgang skal avdekke eventuelle behov for endring i styringssystemet.
I gjennomgangen skal ledelsen minimum ta hensyn til
 1. a.
  endrede forutsetninger,
 2. b.
  nye og oppdaterte risikovurderinger,
 3. c.
  avvik og hvordan de er fulgt opp,
 4. d.
  interne revisjoner, revisjoner av leverandører og gjennomføringen av tiltak basert på resultatene,
 5. e.
  analyser av tilsiktede uønskede handlinger og
 6. f.
  oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger.