§ 3-5.Taushetsplikt

§ 3-5.Taushetsplikt

Alle som får eller har hatt tilgang til informasjon som skal beskyttes etter § 3-3, har taushetsplikt.
Informasjon som skal beskyttes etter § 3-3 kan likevel gis til andre når det er nødvendig for driften eller for samarbeid og samordning av tiltak for å sikre trygg drift. Den som gir informasjonen, skal samtidig gjøre oppmerksom på taushetsplikten.