§ 2-1.Overordnet ansvar for sikring

§ 2-1.Overordnet ansvar for sikring

Jernbanevirksomheten har ansvaret for sikker drift for brukere, kunder, arbeidstakere og tredjeparter for sin del av jernbanesystemet.