§ 1-2.Virkeområde

§ 1-2.Virkeområde

Forskriften gjelder for jernbanevirksomheter på jernbanenettet og for jernbanevirksomheter som driver tunnelbane, trikk og forstadsbane.
Forskriften gjelder for arbeid rettet mot terror, sabotasje og trussel om dette. Forskriften gjelder også arbeid rettet mot hærverk og tyveri med særlig stort skadepotensiale.