§ 9-1.Tilsyn og pålegg

§ 9-1.Tilsyn og pålegg

Statens jernbanetilsyn fører tilsyn etter denne forskriften.