§ 8-2.Oppfølging av uønskede hendelser

§ 8-2.Oppfølging av uønskede hendelser

Jernbanevirksomheten skal ha et system for å sikre at uønskede hendelser rapporteres internt, registreres, granskes, analyseres og følges opp. Hendelsene skal analyseres både enkeltvis og i forhold til andre hendelser slik at nødvendige tiltak kan identifiseres.
Tiltakene skal følges opp, og effekten av dem skal evalueres. Når det er nødvendig, skal det gjennomføres kompenserende tiltak inntil nødvendige tiltak er iverksatt.