Kapittel 8. Revisjoner og oppfølging

§ 8-1.Revisjoner

§ 8-1.Revisjoner

Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre revisjoner av sitt styringssystem for sikring. Revisjonene skal kontrollere om styringssystemet er tilfredsstillende dokumentert og etterlevd, og om det tilfredsstiller krav i jernbanelovgivningen.
Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre revisjoner av leverandører for å kontrollere om de overholder krav i eller i medhold av avtaler.
Revisjonene skal følge anerkjent metodikk, vedtatte revisjonsprogrammer og gjennomføres på en måte som ivaretar objektivitet og uavhengighet.

§ 8-2.Oppfølging av uønskede hendelser

§ 8-2.Oppfølging av uønskede hendelser

Jernbanevirksomheten skal ha et system for å sikre at uønskede hendelser rapporteres internt, registreres, granskes, analyseres og følges opp. Hendelsene skal analyseres både enkeltvis og i forhold til andre hendelser slik at nødvendige tiltak kan identifiseres.
Tiltakene skal følges opp, og effekten av dem skal evalueres. Når det er nødvendig, skal det gjennomføres kompenserende tiltak inntil nødvendige tiltak er iverksatt.

§ 8-3.Oppfølging av avvik

§ 8-3.Oppfølging av avvik

Jernbanevirksomheten skal registrere og følge opp avvik fra krav om sikring i jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Det skal tas stilling til hva avvikene betyr for sikringsnivået, både enkeltvis og i forhold til andre avvik.
Jernbanevirksomheten skal korrigere avvik, avdekke årsakene til avvikene og iverksette tiltak for å hindre at de gjentar seg. Tiltakene skal følges opp og effekten av dem skal evalueres. Når det er nødvendig, skal det gjennomføres kompenserende tiltak inntil avvikene er korrigert.

§ 8-1.Revisjoner

Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre revisjoner av sitt styringssystem for sikring. Revisjonene skal kontrollere om styringssystemet er tilfredsstillende dokumentert og etterlevd, og om det tilfredsstiller krav i jernbanelovgivningen.
Jernbanevirksomheten skal systematisk gjennomføre revisjoner av leverandører for å kontrollere om de overholder krav i eller i medhold av avtaler.
Revisjonene skal følge anerkjent metodikk, vedtatte revisjonsprogrammer og gjennomføres på en måte som ivaretar objektivitet og uavhengighet.

§ 8-2.Oppfølging av uønskede hendelser

Jernbanevirksomheten skal ha et system for å sikre at uønskede hendelser rapporteres internt, registreres, granskes, analyseres og følges opp. Hendelsene skal analyseres både enkeltvis og i forhold til andre hendelser slik at nødvendige tiltak kan identifiseres.
Tiltakene skal følges opp, og effekten av dem skal evalueres. Når det er nødvendig, skal det gjennomføres kompenserende tiltak inntil nødvendige tiltak er iverksatt.

§ 8-3.Oppfølging av avvik

Jernbanevirksomheten skal registrere og følge opp avvik fra krav om sikring i jernbanelovgivningen og interne bestemmelser. Det skal tas stilling til hva avvikene betyr for sikringsnivået, både enkeltvis og i forhold til andre avvik.
Jernbanevirksomheten skal korrigere avvik, avdekke årsakene til avvikene og iverksette tiltak for å hindre at de gjentar seg. Tiltakene skal følges opp og effekten av dem skal evalueres. Når det er nødvendig, skal det gjennomføres kompenserende tiltak inntil avvikene er korrigert.