§ 6-4.Sikringstiltak

§ 6-4.Sikringstiltak

Sikringstiltakene skal hindre eller forsinke uønsket adgang til verdier og være dimensjonert i forhold til trusselbildet.
Der det er nødvendig med flere sikringstiltak, skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom dem.