§ 6-1.Aksept av risiko

§ 6-1.Aksept av risiko

Jernbanevirksomheten skal ta stilling til hvilket risikonivå den aksepterer og sikre at virksomheten drives innenfor dette nivået.