Kapittel 6. Risikostyring

§ 6-1.Aksept av risiko

§ 6-1.Aksept av risiko

Jernbanevirksomheten skal ta stilling til hvilket risikonivå den aksepterer og sikre at virksomheten drives innenfor dette nivået.

§ 6-2.Risikovurderinger

§ 6-2.Risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal planlegge og gjennomføre nødvendige risikovurderinger for å fastslå om driften av virksomheten er innenfor den risikoen jernbanevirksomheten aksepterer.
Det skal fremgå hva som er formålet med de enkelte risikovurderingene samt hvilke forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn.
Risikovurderingene skal gjennomføres etter anerkjente og hensiktsmessige metoder.

§ 6-3.Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

§ 6-3.Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensningene og resultatene av risikovurderingene. Jernbanevirksomheten skal gjennomføre nødvendige sikringstiltak for å håndtere identifiserte risikoer, og skal i nødvendig grad samarbeide med andre jernbanevirksomheter og tredjeparter om dette. Tiltakene, og hvilke funksjoner de skal ivareta, skal være kjent for relevant personell.
Risikovurderingene skal oppdateres hvis avgrensningene eller forutsetningene for risikovurderingene endrer seg, eller hvis det foreligger annen ny kunnskap av betydning for vurderingene.

§ 6-4.Sikringstiltak

§ 6-4.Sikringstiltak

Sikringstiltakene skal hindre eller forsinke uønsket adgang til verdier og være dimensjonert i forhold til trusselbildet.
Der det er nødvendig med flere sikringstiltak, skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom dem.

§ 6-1.Aksept av risiko

Jernbanevirksomheten skal ta stilling til hvilket risikonivå den aksepterer og sikre at virksomheten drives innenfor dette nivået.

§ 6-2.Risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal planlegge og gjennomføre nødvendige risikovurderinger for å fastslå om driften av virksomheten er innenfor den risikoen jernbanevirksomheten aksepterer.
Det skal fremgå hva som er formålet med de enkelte risikovurderingene samt hvilke forutsetninger og avgrensninger som er lagt til grunn.
Risikovurderingene skal gjennomføres etter anerkjente og hensiktsmessige metoder.

§ 6-3.Oppfølging og oppdatering av risikovurderinger

Jernbanevirksomheten skal systematisk følge opp forutsetningene for, avgrensningene og resultatene av risikovurderingene. Jernbanevirksomheten skal gjennomføre nødvendige sikringstiltak for å håndtere identifiserte risikoer, og skal i nødvendig grad samarbeide med andre jernbanevirksomheter og tredjeparter om dette. Tiltakene, og hvilke funksjoner de skal ivareta, skal være kjent for relevant personell.
Risikovurderingene skal oppdateres hvis avgrensningene eller forutsetningene for risikovurderingene endrer seg, eller hvis det foreligger annen ny kunnskap av betydning for vurderingene.

§ 6-4.Sikringstiltak

Sikringstiltakene skal hindre eller forsinke uønsket adgang til verdier og være dimensjonert i forhold til trusselbildet.
Der det er nødvendig med flere sikringstiltak, skal det være tilstrekkelig uavhengighet mellom dem.