§ 5-2.Kompetansekrav

§ 5-2.Kompetansekrav

Jernbanevirksomheten skal ha kompetansekrav som angir den kompetansen som er nødvendig for å utføre alle oppgaver og funksjoner av betydning for sikringsarbeidet.