Kapittel 5. Kompetanse og opplæring

§ 5-1.Kompetanse

§ 5-1.Kompetanse

Jernbanevirksomheten skal ha nødvendig kompetanse for å drive innenfor den risikoen jernbanevirksomheten aksepterer.
Jernbanevirksomheten skal sikre at leverandører, som utfører oppgaver av betydning for sikringsarbeidet, har den kompetansen som jernbanevirksomheten krever. Jernbanevirksomheten skal ha nødvendig kompetanse til blant annet å kunne spesifisere krav til leveranser, følge opp leverandøren og ta stilling til leveransen.

§ 5-2.Kompetansekrav

§ 5-2.Kompetansekrav

Jernbanevirksomheten skal ha kompetansekrav som angir den kompetansen som er nødvendig for å utføre alle oppgaver og funksjoner av betydning for sikringsarbeidet.

§ 5-3.Opplæring

§ 5-3.Opplæring

Jernbanevirksomheten skal ha opplæringsprogrammer, krav og systemer som opprettholder de ansattes kompetanse.
Jernbanevirksomheten skal stille krav om at leverandørene opprettholder personellets kompetanse.