§ 4-1.Styringssystemet for sikring

§ 4-1.Styringssystemet for sikring

Den øverste ledelsen skal sørge for at styringssystemet for sikring er dokumentert og etterlevd, og at det kontinuerlig forbedres.