Kapittel 4. Ledelsens oppgaver

§ 4-1.Styringssystemet for sikring

§ 4-1.Styringssystemet for sikring

Den øverste ledelsen skal sørge for at styringssystemet for sikring er dokumentert og etterlevd, og at det kontinuerlig forbedres.

§ 4-2.Ansvar og myndighet

§ 4-2.Ansvar og myndighet

Den øverste ledelsen skal organisere jernbanevirksomheten slik at ansvar og myndighet klart fremgår.
Den øverste ledelsen har ansvaret for at alle arbeidsoppgaver av betydning for sikring er identifisert, og for at ansvar og myndighet knyttet til arbeidsoppgavene er klart beskrevet.

§ 4-3.Ledelsens gjennomgang

§ 4-3.Ledelsens gjennomgang

Den øverste ledelsen skal, ved behov og minst en gang per år, gjennomgå styringssystemet for sikring, for å sikre at det fortsatt er hensiktsmessig og oppdatert.
Ledelsens gjennomgang skal avdekke eventuelle behov for endring i styringssystemet.
I gjennomgangen skal ledelsen minimum ta hensyn til
 1. a.
  endrede forutsetninger,
 2. b.
  nye og oppdaterte risikovurderinger,
 3. c.
  avvik og hvordan de er fulgt opp,
 4. d.
  interne revisjoner, revisjoner av leverandører og gjennomføringen av tiltak basert på resultatene,
 5. e.
  analyser av tilsiktede uønskede handlinger og
 6. f.
  oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger.

§ 4-1.Styringssystemet for sikring

Den øverste ledelsen skal sørge for at styringssystemet for sikring er dokumentert og etterlevd, og at det kontinuerlig forbedres.

§ 4-2.Ansvar og myndighet

Den øverste ledelsen skal organisere jernbanevirksomheten slik at ansvar og myndighet klart fremgår.
Den øverste ledelsen har ansvaret for at alle arbeidsoppgaver av betydning for sikring er identifisert, og for at ansvar og myndighet knyttet til arbeidsoppgavene er klart beskrevet.

§ 4-3.Ledelsens gjennomgang

Den øverste ledelsen skal, ved behov og minst en gang per år, gjennomgå styringssystemet for sikring, for å sikre at det fortsatt er hensiktsmessig og oppdatert.
Ledelsens gjennomgang skal avdekke eventuelle behov for endring i styringssystemet.
I gjennomgangen skal ledelsen minimum ta hensyn til
 1. a.
  endrede forutsetninger,
 2. b.
  nye og oppdaterte risikovurderinger,
 3. c.
  avvik og hvordan de er fulgt opp,
 4. d.
  interne revisjoner, revisjoner av leverandører og gjennomføringen av tiltak basert på resultatene,
 5. e.
  analyser av tilsiktede uønskede handlinger og
 6. f.
  oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomganger.