§ 3-4.Informasjons- og kommunikasjonssystemer

§ 3-4.Informasjons- og kommunikasjonssystemer

Jernbanevirksomheten skal identifisere informasjonssystemer og kommunikasjonssystemer som kan utnyttes til tilsiktede uønskede handlinger og gjennomføre egnede tiltak for å sikre systemene.