§ 3-3.Beskyttelse av informasjon

§ 3-3.Beskyttelse av informasjon

Jernbanevirksomheten skal identifisere alle typer informasjon som kan utnyttes til tilsiktede uønskede handlinger.
Jernbanevirksomheten skal sikre at informasjonen
  1. a.
    ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet)
  2. b.
    ikke uautorisert endres eller går tapt (integritet)
  3. c.
    er tilgjengelig for den som trenger den i tjenesten (tilgjengelighet).