§ 2-3.Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap

§ 2-3.Samarbeidsforum for sikring og nasjonal beredskap

Bane NOR SF skal lede og koordinere et samarbeidsforum for sikring.
Samarbeidsforumet skal sørge for samordning og evaluering av sikringstiltak i sektoren, koordinering av beredskapsplanlegging, og gjennomføring og evaluering av øvelser.
Forumet skal bestå av representanter fra alle virksomhetene som omfattes av forskriften. Representantene har plikt til å delta i samarbeidsforumet. Politiet har rett til å delta i samarbeidsforumet.